Cirkus

Cirkus ligger på Djurgården i Stockholm, och har sitt namn till trots inte mycket att göra med traditionella cirkusar. Däremot ligger teatern på en plats där det tidigare stod en cirkusbyggnad, Mothanders manege, som revs i samband med att Cirkus skulle byggas. Cirkus är den största privatteatern i Norden, med plats för 1 650 sittande gäster, och den används förutom för teater- och musikalföreställningar också för konserter, shower, kongresser och mässor.1280px-Cirkus_Stockholm_2012

Teatern byggdes mellan år 1890 och 1891, och bakom dess design stod arkitekten och byggmästaren Ernst Haegglund. Man återanvände delar av grundmurarna från den gamla cirkusbyggnaden när man skapade den nya teatern, och Cirkus är därför cirkelformad, precis som en traditionell cirkusmanege. Byggnaden är slående, med sin fasad i gul puts och röd klinker, takhuvar som ser ut som torn på en borg och sin stora, inglasade veranda. Denna veranda var till en början öppen, och inhyste då ett schweizeri, det vill säga ett slags kafé med alkoholservering, som ledde direkt in till salongen. Insidan av Cirkus är inte mindre slående än utsidan, med sin salong som ursprungligen var utformad som en amfiteater, och det rundade kupoltaket med lanternin i mitten. Amfiteatern försvann år 1931, då man började bygga om Cirkus till en vanlig teater. Man installerade då en teaterscen och åskådarplatser som var vända mot scenen. Efter denna ombyggnation fick Cirkus stå mer eller mindre orörd fram till år 1997, då man gjorde en omfattande uppdatering av byggnaden och skapade nya salonger för artisterna och en ny entrébyggnad. Detta var inför uppsättningen av Björn och Bennys succémusikal Kristina från Duvemåla, som skulle ha premiär på Cirkus scen. Ytterligare förändringar gjordes kort därefter, år 1999, då man skapade möjligheter till matservering i salongen för att kunna anordna krogshower. Därmed inte sagt att Cirkus inte har förändrats alls sedan slutet av 1990-talet – faktum är att man så sent som under hösten 2015 invigde en helt ny, tillbyggd scen intill Cirkus, den så kallade Skandiascenen.

Om du ska på en föreställning på Cirkus, och skulle vilja äta en middag innan med inspiration från föreställningen, ska du gå in på Matklubben.nu. Där kan du hitta inspiration till maträtter som passar en mängd olika teman – säkerligen också ett som passar precis till den föreställning du ska se!

Leave a Reply